Tuesday, April 14, 2009

Etika PRS

ETIKA PRS

Sebagai PRS anda perlu sentiasa ingat dan patuh pada etika PRS iaitu:

1. Amanah dan Menyimpan Rahsia
2. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain
3. Memahami batasan dan keupayaan diri
4. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek
5. Melaporkan kepada Guru Bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakan diri

sendiri atau orang lain
6. Merujuk kes rumuit kepada Guru Kaunseling
7. Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama

No comments:

Post a Comment